Учебните дни преди 16 ноември за учениците от 1Б клас бяха необикновени. Те ги посветиха на световния ден на толерантността. Преди да научат българската азбука, те се запознаха с АЗБУКАТА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА, а именно: човечност, добронамереност, състрадание, уважение, благодарност, милосърдие и приятелство. Добродетели, които стоят в основата на всеки успех. Така се наричаха и отборите, в които бяха разпределени. Учебните часове и следобедните занимания минаваха под формата на групова работа. Класната стая бе подредена като конферентна зала, с което е доказано, че доверието между участниците е по-голямо. Учебният материал се усвояваше лесно и много забавно, защото за добра дисциплина и изпълнена задача всеки отбор получаваше стикер с детелина, която е символ на толерантността. Преди всеки учебен час учениците повтаряха по едно от ДЕСЕТТЕ ЗЛАТНИ ПРАВИЛА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА. Изработиха и своето Дърво на приятелството, като всеки остави отпечатък от своята ръчичка.

       Така, макар и малки, те осъзнаха, че преди да се научат да четат и пишат,  трябва да се уважават взаимно!

20191113_103656
20191113_103656

press to zoom
20191113_110541
20191113_110541

press to zoom
20191121_102740
20191121_102740

press to zoom
20191113_103656
20191113_103656

press to zoom
1/16