Добровоци на Български червен кръст гостуваха в нашето училище. Учениците от VIв и VIIв клас участваха в беседа посветена на Международния ден за борба със СПИН. Класът на госпожа Бухова бе много подготвен и взе дейно участие.

       Засегнати бяха и други здравни теми свързани с промените на тялото. Момчетата ни разказаха за БЧК и защо са станали доброволци. Ето и малко любопитна информация:

        През 1864 г. Федералният съвет на Швейцария организира в Женева дипломатическа конференция на пълномощници от 16 страни, която изработва „Женевската конвенция за облекчаване участта на ранените в армиите на бойното поле. Тази конвенция поставя крайъгълния камък на съвременното международно хуманитарно право. Тя постановява, че ранените или болните членове на въоръжените сили трябва да бъдат подпомагани и да им се оказват грижи, без каквото и да било неблагоприятно разграничаване и независимо към коя страна принадлежат.. Решено е те да бъдат обозначавани с отличителна емблема - червен кръст на бял фон. През 1864 г. Комитетът на петимата се преобразува в „Международен комитет за помощ на ранените военни лица”, а по късно е преименуван в „Международен комитет на Червения кръст” (МКЧК) - име, познато и днес. България е 19-та държава в света, учредила през 1878 г. свое национално червенокръстко дружество, а от 1 март 1884 г. българското правителство формално се присъединява към Женевската конвенция. По време на Сръбско-българската война за пръв път на Балканите се прилага Женевската конвенция, като българското правителство съдейства за размяната на военнопленници и организира превързочни пунктове за ранените, улеснява свободното преминаване на хуманитарна помощ.
        Доброволец на Българския Червен кръст може да бъде всеки, без разлика на раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи, който действа в съответствие с основните принципи на Червения кръст.
         Доброволецът на БЧК работи епизодично или постоянно за организацията

image-0-02-05-26d652b11090e79ae94b228567
image-0-02-05-26d652b11090e79ae94b228567

press to zoom
image-0-02-05-3f6752bcb6dc1846c66b466fdb
image-0-02-05-3f6752bcb6dc1846c66b466fdb

press to zoom
image-0-02-05-eb8e069a860cda599c4d86b04a
image-0-02-05-eb8e069a860cda599c4d86b04a

press to zoom
image-0-02-05-26d652b11090e79ae94b228567
image-0-02-05-26d652b11090e79ae94b228567

press to zoom
1/5