Потопихме се в чудния свят на Природонаучения музей в Пловдив.

     За кратко се озовахме в чудния свят на природата. Разгледахме експозицията на музея, която е много богата, поделена е в много раздели – минерали, ботаника, безгръбначни, риби, земноводни и влечуги, птици, бозайници, терариум, пеперуди и палентология.

image-0-02-0a-22d9d9b3282f103d7876df2be3
image-0-02-0a-22d9d9b3282f103d7876df2be3

press to zoom
image-0-02-0a-0c099ad3d22ca62cd47e4cf97a
image-0-02-0a-0c099ad3d22ca62cd47e4cf97a

press to zoom
image-0-02-0a-39959f9a66e4519c3915559efc
image-0-02-0a-39959f9a66e4519c3915559efc

press to zoom
image-0-02-0a-22d9d9b3282f103d7876df2be3
image-0-02-0a-22d9d9b3282f103d7876df2be3

press to zoom
1/33