Спортът е наше призвание и вдъхновение или за чаровните момичета от 6г клас

      

       Кратък разказ в снимки и емоции

      

    На 29.04.2017 година в София в зала ,,Триадица“ бе проведено състезание по художествена гимнастика. Заедно с танц ,,Мистерия“ , Габриела Петкова от 6г клас завоюваха първо място.

       На 24.06.2017 година се проведе състезание по художествена гимнастика в София. Габриела Петкова, Станислава и Преслава Димитрови от 6г клас заедно с танц ,, Мистерия“ завършиха състезанието със златни медали.

       На 18.11.2017 година в град Русе се проведе държавно състезание по ,,Акробатичен рок енд рол“. Любомира Георгиева от 6г клас завоюва първо място в клас формации.

       На 2.12.2017 година в град София се проведе гимнастрада по художествена гимнастика. Габриела Петкова от 6г клас с отбора си ,, Crazy girls” и Преслава и Станислава Димитрови от 6г клас с отбора си ,, Мистерия“ завоюваха второ място.

       На 16.12.2017 година в град Бургас се проведе състезание по „ Акробатичен рок енд рол “. Любомира Георгиева от 6 г клас завоюва първо място в клас соло деца и първо място в клас формации.