На 17.03.2018 г. се проведе Национален крос „Първа пролет“ под егидата на община Пловдив.

       От ОУ „Душо Хаджидеков“ ръководени от г-жа Д. Киркова участие взеха ученици от:

1 г

Виктория Михайлова

Антония Георгиева

Виктория Праматарова

Борислав Добрев

Александър Колев

Боян Михайлов

Димитър Русков

Николай Лазаров

1 д

Мария Трайкова

Иван Челибашки

Атанас Дудов

2 е

Ния Стоянова

Тодор Василев

Александра Мерджанова

3 д

Петер Стоев

Кристиан Куманов

4 д

Иван Пенчев

Иван Минев

       Мария Трайкова от 1 д зае 4 –то място, Ния Стоянова от 2 е зае 6 -то място, Тодор Василев от 2 е зае 4 –то място, Александра Мерджановаот 2 е зае 10 –то място, Петер Стоев от 3 д зае 4 –то място, Кристиан Кумановот 3 д зае 10 –то.

       В проведените Ученически игри под патронажа на община Пловдив, РУО – Пловдив и център за подкрепа и личностно развитие общински детски комплекс – Пловдив, тимът по футбол на ОУ „Душо Хаджидеков“ ръководен от г-жа Донка Киркова, се представи достойно заемайки почетното 2-ро място. Отборът беше награден с грамота и купа.

       Участие в отбора взеха ученици от:

6 д

Иван Минев

7 а

Димитър Грънчаров

Галин Халачев

7 в

Иван Узунов

Даниел Цветков

7 г

Александър Копарански

7 д

Александър Главчев

Пламен Найденов

Тодор Павлов

Божидар Янков

Христо Стефанов

Александър Попгеоргиев

Венцислав Вичев

Лъчезар Колев